ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកីឡាជាតិ សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បណ្តារអតិថិជនដែលមានបំណងយកឆ្នោតកីឡាជាតិទៅលក់បន្ត អាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខ023 912 345 និង023​ 987 654

ឆ្នោតកោស

ឆ្នោតកោស ការប្រណាំងទូក(៣)

ឆ្នោតកោស ការប្រណាំងទូក(៣)

ឈ្នះ! ឈ្នះ!🤩🎉🎉ឈ្នះទៀតហើយ🥰💰 សូមអបអរសាទរដល់អតិថិជនឈ្មោះលិន​ សុម៉ាច អាសយដ្ឋាន ​ភូមិ​១សង្កាត់​១ ខេត្តព្រះសីហនុ​ ដែលបានឈ្នះទឹកប្រាក់ចំនួន 1,600,000៛ 💰💰ពីប្រភេទឆ្នោតកោស ការប្រណាំងទូក(៣) ពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកីឡាជាតិ។🤩🥳🎉🎉

09/02/2019អានបន្ថែម

ឆ្នោតកោស វេទិការបាល់ទាត់ (3)

ឆ្នោតកោស វេទិការបាល់ទាត់ (3)

ឈ្នះ! ឈ្នះ!🤩🎉🎉ឈ្នះទៀតហើយ🥰💰 សូមអបអរសាទរដល់អតិថិជនឈ្មោះប៉ាល់ រ៉ាប៉ម អាសយដ្ឋាន ​ភូមិព្រាវ ឃុំអូរបីជាន់ ស្រុកអូរជ្រៅ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​ ដែលបានឈ្នះទឹកប្រាក់ចំនួន 4,000,000៛ 💰💰ពីប្រភេទឆ្នោតកោស វេទិការបាល់ទាត់ (3) ពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកីឡាជាតិ។🤩🥳🎉🎉

09/02/2019អានបន្ថែម

ឆ្នោតកោស វេទិការបាល់ទាត់ (3)

ឆ្នោតកោស វេទិការបាល់ទាត់ (3)

ឈ្នះ! ឈ្នះ!🤩🎉🎉ឈ្នះទៀតហើយ🥰💰 សូមអបអរសាទរដល់អតិថិជនឈ្មោះប្លែក កីឡះ ភូមិចក្រី ឃុំជប់វ៉ារី ស្រុកព្រះនេត្រព្រះ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​ ដែលបានឈ្នះទឹកប្រាក់ចំនួន 4,000,000៛ 💰💰ពីប្រភេទឆ្នោតកោស វេទិការបាល់ទាត់ (3) ពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកីឡាជាតិ។🤩🥳🎉🎉

09/02/2019អានបន្ថែម

ឆ្នោតកោស កីឡាប៉េតង់

ឆ្នោតកោស កីឡាប៉េតង់

ឈ្នះ! ឈ្នះ!🤩🎉🎉ឈ្នះទៀតហើយ🥰💰 សូមអបអរសាទរដល់អតិថិជនឈ្មោះមាជ សុមន្ថា ភូមិតាព្រួច សង្កាត់ក្ដុលដូនទាវ ក្រុងបាត់ដំបង​ ដែលបានឈ្នះទឹកប្រាក់ចំនួន 2,000,000៛ 💰💰ពីប្រភេទឆ្នោតកោស កីឡាប៉េតង់ ពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកីឡាជាតិ។🤩🥳🎉🎉

09/02/2019អានបន្ថែម

ឆ្នោតកោស វេទិកាបាល់ទាត់(3)

ឆ្នោតកោស វេទិកាបាល់ទាត់(3)

ឈ្នះ! ឈ្នះ!🤩🎉🎉ឈ្នះទៀតហើយ🥰💰 សូមអបអរសាទរដល់អតិថិជនឈ្មោះឈ្មោះ យឹម​ សុនាង ភូមិស្វាយចេក ឃុំគោកគង់លិច ស្រុកកញ្ច្រៀច ខេត្តព្រៃវែង ដែលបានឈ្នះទឹកប្រាក់ចំនួន 4,000,000៛ 💰💰ពីប្រភេទឆ្នោតកោស វេទិកាបាល់ទាត់(3) ពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកីឡាជាតិ។🤩🥳🎉🎉

09/02/2019អានបន្ថែម

ឆ្នោតកោស ការប្រណាំងទូក(3)

ឆ្នោតកោស ការប្រណាំងទូក(3)

ឈ្នះ! ឈ្នះ!🤩🎉🎉ឈ្នះទៀតហើយ🥰💰 សូមអបអរសាទរដល់អតិថិជនឈ្មោះងន ហ៊ាន ភូមិផ្លាស់ ឃុំសារង្គ ស្រុកស្វាយចេក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​ ដែលបានឈ្នះទឹកប្រាក់ចំនួន 1,600,000៛ 💰💰ពីប្រភេទឆ្នោតកោស ការប្រណាំងទូក(3) ពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកីឡាជាតិ។🤩🥳🎉🎉

09/02/2019អានបន្ថែម

ឆ្នោតកោស ការប្រណាំងទូក(3)

ឆ្នោតកោស ការប្រណាំងទូក(3)

ឈ្នះ! ឈ្នះ!🤩🎉🎉ឈ្នះទៀតហើយ🥰💰 សូមអបអរសាទរដល់អតិថិជនឈ្មោះធុយ វ៉ាន់នី ភូមិជំរុំសៀម សង្កាត់លលកស ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ ​ ដែលបានឈ្នះទឹកប្រាក់ចំនួន 1,600,000៛ 💰💰ពីប្រភេទឆ្នោតកោស ការប្រណាំងទូក(3) ពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកីឡាជាតិ។🤩🥳🎉🎉

09/02/2019អានបន្ថែម

ឆ្នោតកោស ការប្រណាំងទូក(3)

ឆ្នោតកោស ការប្រណាំងទូក(3)

ឈ្នះ! ឈ្នះ!🤩🎉🎉ឈ្នះទៀតហើយ🥰💰 សូមអបអរសាទរដល់អតិថិជនឈ្មោះញុឹក សុភី ភូមិបទល្វា ឃុំដើមឬស ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង ខេត្តកណ្ដាល​ ដែលបានឈ្នះទឹកប្រាក់ចំនួន 1,600,000៛ 💰💰ពីប្រភេទឆ្នោតកោស ការប្រណាំងទូក(3) ពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកីឡាជាតិ។🤩🥳🎉🎉

09/02/2019អានបន្ថែម

ឆ្នោតកោស ការប្រណាំងទូក(3)

ឆ្នោតកោស ការប្រណាំងទូក(3)

ឈ្នះ! ឈ្នះ!🤩🎉🎉ឈ្នះទៀតហើយ🥰💰 សូមអបអរសាទរដល់អតិថិជនឈ្មោះសុខ កញ្ញា ភូមិត្រពាំងប្រាសាទ ឃុំ ត្រពាំងប្រាសាទ​ ស្រុក ត្រពាំងប្រាសាទ​ ខេត្ត​ឧត្តរមានជ័យ​ ដែលបានឈ្នះទឹកប្រាក់ចំនួន 1,600,000៛ 💰💰ពីប្រភេទឆ្នោតកោស ការប្រណាំងទូក(3) ពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកីឡាជាតិ។🤩🥳🎉🎉

09/02/2019អានបន្ថែម

ឆ្នោតកោស ការប្រណាំងទូក(3)

ឆ្នោតកោស ការប្រណាំងទូក(3)

ឈ្នះ! ឈ្នះ!🤩🎉🎉ឈ្នះទៀតហើយ🥰💰 សូមអបអរសាទរដល់អតិថិជនឈ្មោះស៊ុន ឌីណា ភូមិអូរុណ ឃុំខ្ពបតាងួន ស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាម ដែលបានឈ្នះទឹកប្រាក់ចំនួន 1,600,000៛ 💰💰ពីប្រភេទឆ្នោតកោស ការប្រណាំងទូក(3) ពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកីឡាជាតិ។🤩🥳🎉🎉

09/02/2019អានបន្ថែម