ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកីឡាជាតិ សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បណ្តារអតិថិជនដែលមានបំណងយកឆ្នោតកីឡាជាតិទៅលក់បន្ត អាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខ023 912 345 និង023​ 987 654

ព្រឹត្តិការណ៍

បុណ្យទន្លេលើកទី៦ ឆ្នាំ២០២០ ខេត្តបាត់ដំបង

បុណ្យទន្លេលើកទី៦ ឆ្នាំ២០២០ ខេត្តបាត់ដំបង

ព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យទន្លេលើកទី៦​ ឆ្នាំ២០២០ ខេត្តបាត់ដំបង។ កម្មវិធីប្រណាំងកង់ "ទន្លេនៃសន្តិភាព ទន្លេនៃវិបុលភាព"

03/13/2020អានបន្ថែម

សកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកីឡាជាតិ

សកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកីឡាជាតិ

កិច្ចការងារមនុស្សធម៌របស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកីឡាជាតិ ដែលបាននាំយកនៅរបស់ប្រើប្រាស់ និងថវិកាមួយចំនួន ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងសង្គម

02/28/2020អានបន្ថែម

បុណ្យសមុទ្រ លើកទី៨ ឆ្នាំ២០១៩ ខេត្តកែប (Sea Festival 8th At Kompot province)

បុណ្យសមុទ្រ លើកទី៨ ឆ្នាំ២០១៩ ខេត្តកែប (Sea Festival 8th At Kompot province)

សកម្មភាពចែកជូនរង្វាន់ដល់អ្នកឈ្នះពីការប្រកួតរត់ប្រណាំងម៉ារ៉ាតុន បុណ្យសមុទ្រ លើកទី៨ ឆ្នាំ២០១៩ ខេត្តកែប។

02/27/2020អានបន្ថែម

ជប់លៀងបុគ្គលិកចុងឆ្នាំ២០១៩ (ពិសាអាហារសាមគ្គីរបស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកីឡាជាតិ)

ជប់លៀងបុគ្គលិកចុងឆ្នាំ២០១៩ (ពិសាអាហារសាមគ្គីរបស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកីឡាជាតិ)

រីករាយជាមួយខួប៥ឆ្នាំ និងពិសារអាហារពេលល្ងាចជួបជុំបុគ្គលិកទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកីឡាជាតិ។ ជប់លៀងឆ្នាំចាស់ធ្វើការល្អ បន្តរដល់ឆ្នាំថ្មី២០២០នឹងកាន់តែល្អជាងឆ្នាំចាស់។

02/27/2020អានបន្ថែម